Obowiązek zmiany stawek VAT


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących od  1.08.2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek VAT:

A - 23%

B - 8 %

C - 5 %

D - 0 %

E - zw

Przepisy - kasy fiskalne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania - Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania - Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących - Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczenia lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - Zobacz

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - Zobacz

Rozporządzenia Ministra w sprawie kas rejestrujących - Zobacz
 
Wyjaśnienia i komunikaty Ministra Finansów dotyczące nazw na paragonach - Zobacz

Prawa i obowiązki użytkownika kasy fiskalnej - Zobacz

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z dn. 26.11.2010
podpisana przez Prezydenta w dniu 14.12.2010 r. - Zobacz

Ustawa z dnia 29.10.2010 o zmianie ustawy od towarów i usług (Dz.U. nr 226, poz. 1476) - Zobacz

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz. 535) - Zobacz

Podatek dla sklepów i gastronomii, sprzedających alkohol - Zobacz

Przepisy - wagi elektroniczne

Wykaz Aktów Prawnych Głównego Urzędu Miar w sprawie wag elektronicznych - Zobacz