GASTRO SZEF

1 437,00 zł netto

Cena: 1 767,51 zł brutto

Program do kontroli i prowadzenia gospodarki magazynowej w gastronomii do współpracy z Gastro POS.

Więcej szczegółów

Porównaj

Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

GASTRO SZEF
GASTRO SZEF

Program do kontroli i prowadzenia gospodarki magazynowej w gastronomii do współpracy z Gastro POS.

Wypełnij dane:

* Pola wymagane

 lub  Anuluj

 
Opis

Program Gastro SZEF

prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaży, w tym sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich.

Licencja dla 1 punktu sprzedaży.

Na podstawie założonych kart kalkulacyjnych program wykonuje odpowiednie rozchody składników potraw, oblicza kalkulacje, marże, wskaźniki food cost oraz zapotrzebowanie surowcowe.

Dane z programu są podstawą ewidencji materiałowej w cenach zakupu oraz gastronomicznych, również z automatyczną dekretacją do wybranych systemów finansowo-księgowych.

Funkcje programu

 • prowadzenie gospodarki wielomagazynowej
 • obsługa firm posiadających wiele lokalizacji zdalnych (sieć lokali)
 • pozwala na wprowadzanie dokumentów dostaw PZ, przesunięć międzymagazynowych MM,
 • rozchodów wewnętrznych, z produkcji i ze sprzedaży;
 • posiada moduł fakturujący i sprzedaży;
 • pozwala na wykonywanie rozchodów FIFO ze sprzedaży w/g zadanych receptur;
 • umożliwia przejrzystą prezentację sprzedaży potraw, napoi, itp. w poszczególnych punktach sprzedaży wg różnych kryteriów i przekrojów;
 • prezentuje zużycie surowców na podstawie kart kalkulacyjnych;
 • umożliwia porównanie sprzedaży z kosztem;
 • wylicza ceny kalkulacyjne potraw według rzeczywistych kosztów zakupu surowców;
 • umożliwia wyliczenie marży potraw wraz z sygnalizacją przekroczenia
 • zakładanego przedziału marży optymalnej;
 • umożliwia produkcję wyrobów gotowych i półproduktów;
 • pozwala na planowanie imprez i wystawianie asygnat magazynowych do nich;
 • informuje o przekroczonych stanach minimalnych, maksymalnych i zalegających magazyny;
 • prezentuje stany magazynowe bieżące i wsteczne;
 • prezentuje informacje o wszelkich zmianach stanów magazynowych;
 • prezentuje raporty historii artykułów;
 • informuje o składnikach brakujących do przygotowania potraw;
 • posiada raporty produkcji dziennej;
 • informuje o zmianach cen zakupu surowca w stosunku do poprzednich dostaw (kontrola dostaw);
 • wylicza wartość przychodów, rozchodów, sprzedaży w cenach zakupu i sprzedaży oraz osiągniętą marżę na każdy dzień i miesiąc;
 • prowadzi dziennik pracy każdego kelnera, jego obroty;
 • posiada moduł naliczania prowizji dla pracowników;
 • uzgadnia ceny i dostawy (PZ) z fakturami VAT dostawców;
 • umożliwia analizę zapotrzebowania na surowce;
 • posiada moduł automatycznych zamówień;
 • umożliwia wprowadzanie dostaw metodą elektroniczną z plików lub inwentaryzatorów
 • umożliwia wprowadzanie dokumentów MM, SN za pomocą inwentaryzatora
 • umożliwia prowadzenie diet, jadłospisów i asygnat (moduł gastronomii zamkniętej);
 • prowadzi raporty żywienia dla gastronomii zamkniętej;
 • kontroluje zapłaty za dostawy i sprzedaż kredytową;
 • kontroluje i prezentuje sprzedaż na karty rabatowe przy współpracy z Gastro POS;
 • umożliwia eksport do systemów finansowo księgowych;
 • umożliwia eksport bazy towarowej do programu hotelowego CHART;
 • szczegółowe raportowanie stanowisk sprzedaży Gastro (raport podglądowy z POS)


Program umożliwia eksport danych do plików: xls, txt, dbf, xml .

Ogromną zaletą programu jest możliwość podłączenia do komputera kas fiskalnych, na których rejestrują sprzedaż kelnerzy. Pozwala to stworzyć całościowy, skomputeryzowany system rozliczania gastronomii od dostaw surowców do sprzedaży potraw. Komunikacja z kasami jest dwukierunkowa.

Z jednej strony program wysyła do kas informacje o artykułach (nazwy, ceny, itp.), grupach towarowych, kelnerach, rozkładzie klawiatury; z drugiej strony pobiera z kas informacje o sprzedaży potraw, obrocie syntetycznym całej kasy oraz poszczególnych kelnerów.

Dzięki takiemu rozwiązaniu kasy po wstępnym zaprogramowaniu przez serwis, nie wymagają od obsługi żadnej umiejętności programowania, gdyż całość wymiany danych prowadzona jest przez program GASTRO.

Przy łączeniu kas z komputerem stosowane są rozwiązania od najprostszych (połączenie jednego komputera z kasą) do zaawansowanych (konfiguracje sieciowe z użyciem drukarek zamówień i kuchennych; konkretna konfiguracja zależy tu od możliwości kasy).


GASTRO SZEF dla 1 punktu sprzedaży - 1437 zł + VAT

GASTRO SZEF dla 2-3 punktów sprzedaży  - 2372 zł + VAT

GASTRO SZEF powyżej 3 punktów sprzedaży  - 3392 zł + VAT

dla gastronomii zamkniętej  - 2790 zł + VAT

automatyczna dekretacja do systemów FK  - 320 zł + VAT

interfejs "druga firma"   - 320 zł + VAT