RACHMISTRZ NEXO

357,00 zł netto

Cena: 439,11 zł brutto

Kolejna wersja systemu księgowego Rachmistrz do prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz "ryczałtu".

Więcej szczegółów

Porównaj

Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

RACHMISTRZ NEXO
RACHMISTRZ NEXO

Kolejna wersja systemu księgowego Rachmistrz do prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz "ryczałtu".

Wypełnij dane:

* Pola wymagane

 lub  Anuluj

 
Opis

Rachmistrz NEXO

to kolejna wersja systemu Rachmistrz do prowadzenia książki przychodów i rozchodów oraz "ryczałtu".

Zobacz różnice między linią programów GT a linią NEXO.


Licencja na 1 stanowisko.

Rachmistrz NEXO został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcji ułatwiających prowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.

Rachmistrz Nexo jest częścią InsERT Nexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt Nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rewizor nexo – system finansowo-księgowy.

Najważniejsze możliwości Rachmistrza Nexo:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości)
 • ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów,  sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów
 • podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę
 • zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami
 • ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej
 • obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe
 • obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line)
 • ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP
  oraz z zapisami VAT
 • wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT
 • wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
 • automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
 • integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
 • możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.