drukarki online 

drukarki online 

Przepisy o urządzeniach fiskalnych zaczęły obowiązywać z dniem 1 maja 2019 r.

Kasy online są już obowiązkowe w przypadku usług motoryzacyjnych oraz stacji paliw.


Niektóre branże będą musiały zacząć używać kas online zgodnie z nowym harmonogramem z dnia 18.06.2020 r:

1.01.2021 r. - gastronomia (w tym sezonowa), hotele, sprzedaż węgla

1.07.2021 r. - fryzjerzy, kosmetyczki, kluby fitness, lekarze i dentyści, prawnicy, usługi budowlane

drzwi otawrte

Pozostali przedsiębiorcy, (nie ujęci w harmonogramie) będą mogli używać obecnych urządzeń fiskalnych do ich zużycia lub zapełnienia pamięci fiskalnej. Przy zakupie nowych kas natomiast, będą oni mieli wybór przy zakupie: kasy online lub wcześniejsze modele kas, przy czym kasy z dwoma rolkami papierowymi można będzie nabywać tylko do 31 sierpnia 2019 r. a kasy z kopią elektroniczną do 31 grudnia 2021 r.